ابزار گزینگان

ابزار

اتصال

اترنت

ابررایانه

اثر انگشت

اثبات

القاگر

امکان‌پذیر

الگوریتم

الگو

امضاء

امنیت

امن

الفبا-عددی

الفبا

الحاق

مكانْ‌نما

مكان نمای چشمك‌زن

مقطعِ مهم

مقصد

مقیدسازی

مقید سازی نوع

مقیاس پذیر

مقیاس بندی

مقیاس

مقداردهیِ اولیه

مقدار وجهی

مقدار

مقیم

لقب

مقاومت

مقایسه کردن

مقابله کردن

مقلد

مطلق

مطمئن

آکولاد

مکان نمای موشی

مکمل

مکمل

مگابایت

مگا

موقوف کردن

موقعیت

موقت

منطقه

منطقه

منطقی

منطق


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی