بررسي شخصيت ابن الرومي در آئينه اشعارش

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي شخصيت ابن الرومي در آئينه اشعارش

Abstract : ابن رومي از شعراي قرن سوم هجري است. هجو او آئينه تمام نماي حلات نفساني اش و غزلش نيز جنبه ديگر شخصيت شاعر است. وصفي که از طبيعت دارد طرب انگيز است. در اين رساله علاوه بر کتب تاريخي، ديوان شاعر و منابع تخصصي مربوطه از مقالات مختلف اينترنتي نيز استفاده شده است. در فصل چهارم و پنجم ابتدا به شخصيت و منزلت علمي اجتماعي او و شرح شعر و احوالات ايشان از ديدگاه ناقداني از قبيل عباس محمود عقاد و طه حسين پرداخته شده است.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 34
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي شخصيت ابن الرومي در آئينه اشعارش

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir