صور خيال در کلام امام حسين(ع)

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : صور خيال در کلام امام حسين(ع)

Abstract : صور خيال از از عرصه هاي معنوي شعر است. يعني اگر آنها را جابجا کنيم از زيبايي آن کم نمي شود. برخلاف بديع لفظي که زينت و زيبايي کلام وابسته به الفاظ است. در اين پژوهش سعي شده کتاب فرهنگ کلمات امام حسين(ع) از لحاظ فن بيان مورد مداقه نظر قرار گيرد تشبيه و استعاره درصد بالايي از فن بيان امام را شامل مي شود.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 24
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF صور خيال در کلام امام حسين(ع)

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir