مقاله : abstractسمتِ‌راست‌ترین
rightmost سمتِ‌راست‌ترین