مقاله : abstractبرنامه‌ریزی‌شده
programmed برنامه‌ریزی‌شده