مقاله : abstractاندازه‌ی صفحه
page size اندازه‌ی صفحه